EKIPA:

Posamezna ekipa je sestavljena iz 4 učenk ali učencev in je lahko mešana glede na spol. Izziva se lahko udeleži neomejeno število ekip posameznega razreda pri čemer lahko en učenec ali učenka v posameznem izzivu sodeluje le v eni ekipi.

OPIS IZVEDBE:

Skok z mesta po levi nogi 1,2 doskok na obe nogi (sonožno), nato nadaljuješ skoke po desni nogi 1,2 in doskočiš v telemark. Nato izmerite skupno dolžino celotnega skoka.

  • V primeru padca pri doskoku se skupni dolžini skoka odšteje 2m.

  • V primeru sonožnega doskoka namesto v telemark, se skupni dolžini odšteje 1m.

NALOGA V IZZIVU:

1. in 2. triada

Ker sta v smučarskih skokih običajno 2. seriji, nalogo vsak član ekipe ponovi dva krat.  Ko z nalogo zaključijo vsi 4 učenci se skupni rezultat zabeleži in vnese v aplikacijo.

3. triada

Seštevek skokov, ki jih mora opraviti ekipa 4 učencev ali učenk, da je seštevek njihovih poskusov daljši od 200 m?