SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE APLIKACIJE


SPLOŠNE DOLOČBE

Ponudnik spletne aplikacije Športni izziv je Zavod za šport RS Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Obiskovalec (v nadaljevanju: uporabnik) je oseba, ki uporablja/posreduje vsebine za objavo v spletni aplikaciji.

Uporabo spletne aplikacije (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) štejemo kot soglasje uporabnika spletne aplikacije, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot uporabnik spletne aplikacije ne strinjate s temi splošnimi pogoji, vas prosimo, da spletne aplikacije ne uporabljate.

Ponudnik si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani aplikacije.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno aplikacijo in za vse njene posamezne dele, kot so razdelki, pod-strani, zavihki.

VSEBINE V SPLETNI APLIKACIJI

Vse vsebine, ki se nahajajo v spletni aplikaciji (v nadaljevanju: vsebine), so nastale z najboljšim namenom podati uporabnikom spletne aplikacije uporabne vsebine za njihove potrebe.

Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin v spletni aplikaciji brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

NAVODILA Z OBJAVO POSNETKA

Ponudnik ni lastnik in ne odgovarja za vsebine.

Prosimo vas, da se držite in ne pošiljate za objavo posnetkov, za katere nimate urejenih vseh avtorskih pravic. Posnetkov, na katerih je mogoče prepoznati osebe, ne da bi se te osebe strinjale z objavo, posnetkov z neprimerno vsebino (nasilje, pornografija…) ter posnetkov z zasebno vsebino.

Objavljene vsebine se lahko kadar koli na zahtevo uporabnika, ki je vsebine posredoval v objavo, zbrišejo iz aplikacije.

Ponudnik si pridružuje pravico odstraniti vsebino, ki se nahaja v spletni aplikaciji brez soglasja uporabnika, ki je vsebino posredoval v objavo.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PONUDNIKA

Ponudnik spletne aplikacije ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru, če se spregleda kakšno pomembno informacijo ali drugo vsebino, objavljeno na svetovnem spletu ali posredovano ponudniku v objavo.

Ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in pravilnost, v spletni aplikaciji objavljenih informacij in vsebin, ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi uporabniku spletne aplikacije nastala zaradi uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.

Ponudnik udeležencu svetuje, da se pred pričetkom opravljanja Športnih izzivov, objavljenih v spletni aplikaciji, posvetuje in preveri, če je vsebina Športnega izziva zanj ustrezna. Vsak uporabnik Športnega izziva je dolžan poskrbeti za lastno varnost, ga izvajati izključno po lastni presoji in na lastno odgovornost. Če obiskovalec kadar koli med vadbo občuti šibkost, bolečino, omotičnost, priporočamo, da vadbo takoj preneha izvajati.

PIŠKOTKI