Športni program Mali sonček je namenjen otrokom v predšolskem obdobju, starim od dve do šest let. Njegov namen je obogatitev programa na področju gibanja v vrtcu, s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Neuspešnih otrok ni! Priznanje v prvi vrsti pomeni, da je otrok vključen v program, zato ga prejmejo vsi otroci, seveda po ustreznem procesu.