Cilj športnega programa Zlati sonček, ki je namenjen otrokom, starim od šest do osem let, je obogatitev otrokovega prostega časa s športnimi vsebinami v vseh letnih časih. V ospredju sta igra in izpeljava dejavnosti, ki trajajo daljše časovno obdobje. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za otroke z manj znanja in sposobnosti.